BEHEALTHY CARE & REHAB กายภาพบำบัดที่บ้าน

 

กายภาพบำบัดเคลื่อนที่ ให้บริการการตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด พร้อมด้วยการแนะนำปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บ้าน หรือที่ทำงานให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานของท่าน ด้วยโปรแกรมการรักษาที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่านจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากนักกายภาพบำบัดของ BeHealthy

Rehab at Home   We are physiotherapist serve to your place in order to support, protect, treat, and rehabilitate your health from any illness or disability. This includes a home/work environment suggestion for the perfect program. With our best service, you will receive the treatment from certified physiotherapist. In addition, we aim to save your valuable time as well as the traveling expense.

 

ทำไมต้อง BeHealthy  Why BEHEALTHY ?


 • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาล หรือ    คลินิคเนื่อง ด้วยข้อจำกัดบางประการ เช่น ด้านการเคลื่อนไหว เรามีนักกายภาพบำบัดเดินทางไปรักษาฟื้นฟูถึงสถานที่ของท่าน
 • เราให้โปรแกรมฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดจำเพาะต่ออาการ เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
 • You will feel comfortable with treatment in your own place
 • Visiting to the hospital/clinic seems difficult and inconvenient for sometime especially whoever has a limited movement. With this, we have certified physiotherapist available to your home in order to avoid the subject difficulty
 • Sometime, it is not all exercises matched to you, we have specific and personalized program individually for you if required.
 • We are able to treat you at any place wherever you prefer such as at home, hotel, nursing home, or workplace, etc.

นำทีมโดย  LED By

Sarayuth Sermsakdapong, B.Sc., PT

License number ก.8242
Bachelor’s degree of Faculty of Physical
Therapy at Mahidol University
Experienced in physical therapy at home

Sarunthorn Tangkitikhun, B.Sc., PT

License number ก.8221
Bachelor’s degree of Faculty of Allied
Health Science (Physical Therapy), Thammasat University
Experienced in Phyathai 2 international hospital

บริการของเรา   Service and Rate

การรักษาบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดที่บ้าน (เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ครั้ง)
Rehab At Home (start THB 1,000/visit)

 • การรักษาทางระบบประสาท เช่น ภาวะอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง, โรคพาร์กินสัน, ภาวะการบาดเจ็บของไขสันหลัง และอื่นๆ
 • การรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น การฟื้นฟูหลังผ่ากระดูก และข้อ รวมไปถึงภาวะกระดูกหักต่างๆ
 • การรักษาทางระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก เช่น อาการปวดคอบ่าหลัง และรยางค์, อาการข้อติด และอื่นๆ
 • การรักษาภาวะหัวใจและหลอดเลือด เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • การรักษาระบบหายใจ เช่น ผู้ป่วยหอบหืด หรือผู้ป่วยปอดอุดกลั้นเรื้อรัง
 • การรักษา ส่งเสริม ป้องกันภาวะต่างๆในผู้สูงอายุ
 • The patient with nervous system disorder such as stroke, Parkinson’s disease, spinal cord injury, etc.
 • The patient with post operation such as post operation at bone & joint, or fracture case
 • The patient with musculoskeletal disorder such as neck and shoulder pain, back pain, limbs pain, or joint stiffness, etc.
 • The patient with cardiovascular disease such as rehabilitation heart disease.
 • The patient with respiratory system such as asthma or COPD
 • Elder who need specific exercise program

   Fix and Gain

แก้อาการปวดให้ยั่งยืน เสริมความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเฉพาะจุดจากนักกายภาพบำบัด
Rehab exercise by BeHealthy physiotherapist

 อาการปวดทางกระดูกกล้ามเนื้อ เป็นภาวะที่พบบ่อยในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนั่งทำงาน และขาดการออกกำลังกาย ผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้มักมีอาการซ้ำ เรื้อรัง แม้ว่าจะได้รับการรักษาที่หลากหลายก็ตาม
การรักษาที่เน้นลดการอักเสบ และอาการปวด โดยไม่มีการเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น หรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ทำให้อาการลดลงได้ แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นซ้ำ หากกลับไปทำกิจกรรมดังเดิม
Orthopedic pain is most often found condition, especially in office worker who spend most of the time in sitting position and lack of exercise. People who have it get high chance of recurrent pain even if they have received medicine or other treatments variety.
Some of treatments are used to decrease inflammation and pain, but do not improve strength, flexibility, or endurance of the muscle. Therefore, pain is still come back or likely to come back if return to previous activity.
ที่ Fix and Gain เราประสงค์ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจากการทำกายภาพบำบัด โดยการออกกำลังกายเพื่อการรักษา เน้นการเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานของกล้ามเนื้อ
Here we offer A sustainable outcome Physiotherapy program which is focusing on the therapeutic exercise and training to strengthen the muscle, increase endurance, flexibility, and support the joint.

หากคุณมีภาวะเหล่านี้?

 Have you ever had following thought?

 • ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ แขนขา เรื้อรังไม่หาย
 • ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งมีอาการปวด
 • มีบุคลิก ท่าทาง ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • ต้องการออกกำลังกายเพื่อเสริมบุคลิก ลดน้ำหนัก หรือสร้างกล้ามเนื้อ

 • Back, neck, shoulder, limbs pain and it never go away from you?
 • Doing more exercise, getting more pain?
 • Got a bad posture?
 • Need weight loss or body build?

มาปรับแก้กับเรา!

Stop waiting and start fixing!

เปลี่ยน life style ให้ Active ขึ้นไปด้วยกันไม่มียิม ไม่มีปัญหาเราให้โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะจุดทุกที่ที่คุณต้องการ
Become more active with us
No gym no problem
We provide individual Therapeutic exercise program at anywhere you want

 • โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะจุดกับนักกายภาพบำบัด ตัว ต่อ ตัว
 • ตรวจวิเคราะห์ท่าทาง การทรงท่า และบุคลิก
 • ระบุปัญหา และสาเหตุของอาการปวด
 • วางแผน และออกแบบการออกลังกายเฉพาะจุด
 • เรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อ และกระตุ้นความสามารถในการออกกำลังกาย
 • แก้อาการปวด สร้างความแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่น และความทนทานของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มความมั่นคงของแกนกลางลำตัว (Core)
 • ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และกีฬา
 • เพิ่มคุณภาพชีวิต
 • ให้ผลที่ยั่งยืน
 • One on one exercise program by Physiotherapist
 • Analyze posture
 • Identify problem and cause (if any)
 • Create rehab exercise program
 • Learn how to control your own fitness capacity through rehab exercise program
 • Fixing pain and making gain
 • Increase core stabilization
 • Prevent injury from sport or exercise
 • Improve your quality of life
 • Sustainable outcome

เกร็ดความรู้   Knowledge + useful link

What is the benefits of exercise in elderly?

Cardiovascular
• Improves physiologic parameters(VO2 max, cardiac  output)
• improves blood pressure
• decreases risk of coronary artery disease
• improves congestive heart failure symptoms
• decreases hospitalization rate
• improves lipid profile

In case of DM
• decreases incidence
• improves glycemic control
• decrease hemoglobin A1C level (HbA1C)

Osteoporosis

• decreases bone density loss in postmenopausal woman

• decreases hip and vertebral fracture
• decreases risk of falling

 

Osteoarthritis

• improves function
• decreases pain

Neuropsychologic health
• improves quality of sleep
• improves cognitive function
• decreases rates of depression
• improves short term memory

Cancer

• potential decrease in risk of colon, breast, prostate, and rectum CA
• improve quality of life

Other
• decreases all cause mortality
• decreases all cause morbidity
• decreases risk of obesity
• improves symptoms in peripheral vascular occlusive disease

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

• http://www.pt.or.th/
• http://www.pt.mahidol.ac.th/
• http://www.thaipt.org/

แนะนำการออกกำลังกาย

ติดต่อเรา  Contact Us

 

BEHEALTHY CARE & REHAB กายภาพบำบัดที่บ้าน

 100/259 Pruksa Delight, Soi Delight 17 Bangkhuntiean Chaytalay, Rama II Rd., BKK

Tel: 084-644-1282 and 095-464-7095

Email : careandrehabathome@gmail.com
Line ID : bankzpt

Contact