BEHEALTHY CARE & REHAB กายภาพบำบัดที่บ้าน

 

กายภาพบำบัดเคลื่อนที่ ให้บริการการตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด พร้อมด้วยการแนะนำปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บ้าน หรือที่ทำงานให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิต หรือการทำงานของท่าน ด้วยโปรแกรมการรักษาที่เน้นการดูแลแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ ท่านจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากนักกายภาพบำบัดของ BeHealthy

Rehab at Home   We are physiotherapist serve to your place in order to support, protect, treat, and rehabilitate your health from any illness or disability. This includes a home/work environment suggestion for the perfect program. With our best service, you will receive the treatment from certified physiotherapist. In addition, we aim to save your valuable time as well as the traveling expense.

 

ทำไมต้อง BeHealthy  Why BEHEALTHY ?


 • ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาล หรือ    คลินิคเนื่อง ด้วยข้อจำกัดบางประการ เช่น ด้านการเคลื่อนไหว เรามีนักกายภาพบำบัดเดินทางไปรักษาฟื้นฟูถึงสถานที่ของท่าน
 • เราให้โปรแกรมฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดจำเพาะต่ออาการ เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด
 • You will feel comfortable with treatment in your own place
 • Visiting to the hospital/clinic seems difficult and inconvenient for sometime especially whoever has a limited movement. With this, we have certified physiotherapist available to your home in order to avoid the subject difficulty
 • Sometime, it is not all exercises matched to you, we have specific and personalized program individually for you if required.
 • We are able to treat you at any place wherever you prefer such as at home, hotel, nursing home, or workplace, etc.

นำทีมโดย  LED By

Sarayuth Sermsakdapong, B.Sc., PT

License number ก.8242
Bachelor’s degree of Faculty of Physical
Therapy at Mahidol University
Experienced in physical therapy at home

Sarunthorn Tangkitikhun, B.Sc., PT

License number ก.8221
Bachelor’s degree of Faculty of Allied
Health Science (Physical Therapy), Thammasat University
Experienced in Phyathai 2 international hospital

บริการของเรา   Service and Rate

การรักษาบำบัดฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดที่บ้าน (เริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ครั้ง)
Rehab At Home (start THB 1,000/visit)

 • การรักษาทางระบบประสาท เช่น ภาวะอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง, โรคพาร์กินสัน, ภาวะการบาดเจ็บของไขสันหลัง และอื่นๆ
 • การรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น การฟื้นฟูหลังผ่ากระดูก และข้อ รวมไปถึงภาวะกระดูกหักต่างๆ
 • การรักษาทางระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก เช่น อาการปวดคอบ่าหลัง และรยางค์, อาการข้อติด และอื่นๆ
 • การรักษาภาวะหัวใจและหลอดเลือด เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • การรักษาระบบหายใจ เช่น ผู้ป่วยหอบหืด หรือผู้ป่วยปอดอุดกลั้นเรื้อรัง
 • การรักษา ส่งเสริม ป้องกันภาวะต่างๆในผู้สูงอายุ
 • The patient with nervous system disorder such as stroke, Parkinson’s disease, spinal cord injury, etc.
 • The patient with post operation such as post operation at bone & joint, or fracture case
 • The patient with musculoskeletal disorder such as neck and shoulder pain, back pain, limbs pain, or joint stiffness, etc.
 • The patient with cardiovascular disease such as rehabilitation heart disease.
 • The patient with respiratory system such as asthma or COPD
 • Elder who need specific exercise program

เกร็ดความรู้   Knowledge + useful link

What is the benefits of exercise in elderly?

Cardiovascular
• Improves physiologic parameters(VO2 max, cardiac  output)
• improves blood pressure
• decreases risk of coronary artery disease
• improves congestive heart failure symptoms
• decreases hospitalization rate
• improves lipid profile

In case of DM
• decreases incidence
• improves glycemic control
• decrease hemoglobin A1C level (HbA1C)

Osteoporosis

• decreases bone density loss in postmenopausal woman

• decreases hip and vertebral fracture
• decreases risk of falling

 

Osteoarthritis

• improves function
• decreases pain

Neuropsychologic health
• improves quality of sleep
• improves cognitive function
• decreases rates of depression
• improves short term memory

Cancer

• potential decrease in risk of colon, breast, prostate, and rectum CA
• improve quality of life

Other
• decreases all cause mortality
• decreases all cause morbidity
• decreases risk of obesity
• improves symptoms in peripheral vascular occlusive disease

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

• http://www.pt.or.th/
• http://www.pt.mahidol.ac.th/
• http://www.thaipt.org/

แนะนำการออกกำลังกาย

ติดต่อเรา  Contact Us

 

BEHEALTHY CARE & REHAB กายภาพบำบัดที่บ้าน

 100/259 Pruksa Delight, Soi Delight 17 Bangkhuntiean Chaytalay, Rama II Rd., BKK

Tel: 084-644-1282 and 095-464-7095

Email : careandrehabathome@gmail.com
Line ID : bankzpt

Contact